Jessye Belleval feat. Misié Sadik - Exilé(e) [Paroles Musique]
Paroles  |  Mer - Mars 7, 2018 9:06 pm  |  Article Hits:22595  |  A+ | a-
Si y té sav ka i te rivé
I pa té jan kite ti kaz é fanmi ay
Vle découvè pawi
Ay vwé sa ki la vi
Yo promet li lajen épi an bel twavay
Me sa i pa té vwé rive se ké i te fin exilé
Kompwann vi Ay ké bel lew vwé i kite bastè
I pa sa touché tè

La bohème, la bohème
Sa té vlé di
Yo ni 20 an
La bohème, la bohème
Sa te vlé di
Yo tout ensanm

Le i vwè desanm rivé
I pa janmé sonjé ké i té fé Noël tout sel ouais
Vlé ritouné bastè
Pou y arêté pwen fè
Té vlé di fanmi ay ki jan i ka vwè mizé
Me fièwtè ay pli bèl
Adan bondyé i ka kwè
Fo pas i mété pléré
A tè pou tout moun sav
Ki jan vi Ay vin rèd

La bohème, la bohème
Sé bèl pwomess
Ké yo té fè
La boheme la boheme
yo viv san cesse
An lan mizè

Fowmation ay fini
Sé avé on tiké metwo
Yo diy ay cheche twavay
San mem soucie la viy
I pa ni ayen pou di
Yen ki sibi fwadi
Pa mem ni on manteau
Asi si zépol ay pou i pé rechofé kè ay
Poukwa yo manti bay
Ka senti li trayi
I pa mem envi viv

La bohème, la bohème
yo té ka ri pas yo té ka sanm
La boheme la boheme
La fèt pou yo se té on simen

I fin pa touvé on nonm ki té à mizi ay
On boug solid ki vwè mizè aussi tout’ vi ay
Yon an bwa a lot yo té ka senti yo béni
Yo té ka révé rouviré ensanm o péyi
Entreten peyi la changé kadans
Yo pa kompwenn i ta ja chanjé aparans
Gadé à moun ja preské rann yo pawano K
a fè yo senti yo etwanjé an kaz a yo

La bohème, la bohème
Oui yo té jen é yo te fou
La bohème, la bohème
sa pa vlé di ayen di tou

La la la la la...
 
Top

Bato Always - Mwen vo plis ke sa
Senkop fête son anniversaire sur scène au Guest Live
Jason Derulo - Colors

Kompaparis

Social Media